Ripoti vitendo vya ukatili kwa WATOTO kwa kupiga simu BURE kwenda namba 116
  Kuhusu

  Walinde Watoto

  Walinde Watoto ni kampeni mahsusi yenye lengo la kuhamasisha na kuielimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwalinda watoto dhidi ya vitendo mbalimbali vya ukatili ndani ya jamii zetu.

  Fahamu Zaidi

  PAMOJA !

  Tunaweza kutokomeza ukatili dhidi ya Watoto.
  Fahamu Zaidi

  Vipindi Vya Radio

  Vipindi Vyote

  MUHIMU

  Toa taarifa kuhusu vitendo vya ukatili kwa watoto kwa kupiga simu BURE kwenda namba 116.

  Tunawahitaji!

  Wasikilizaji Bora

  Tunahitaji vikundi vya Wasikilizaji Bora wa kipindi cha Walinde Watoto. Jiunge Sasa!

  Jiunge kupokea Jarida pepe

  Jiunge kupokea barua pepe kutoka Walinde Watoto !

  Sauti za Watoto